Likumi & Grozījumi

LIKUMI

MK noteikumi Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"

http://www.likumi.lv/doc.php?id=189260 external

http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=22218 external

MK noteikumi Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" (stājās MK 198 noteikumu vietā)

http://likumi.lv/doc.php?id=207458 external

http://85.254.134.201/em/2nd/?cat=30315 external

Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums

http://likumi.lv/doc.php?id=262304 external

MK noteikumi Nr.268 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas"" (stājās MK 696 noteikumu vietā)

http://www.likumi.lv/doc.php?id=207116 external

MK noteikumi Nr.883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai" (stājās MK 695 noteikumu vietā)

http://likumi.lv/doc.php?id=196123 external

Noteikumi par subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanu

http://likumi.lv/doc.php?id=263367 external


NODERĪGA INFORMĀCIJA

Likums "Biodegvielas likums"

http://www.likumi.lv/doc.php?id=104828 external

Likums "Būvniecības likums"

http://www.likumi.lv/doc.php?id=36531 external

Likums "Elektroenerģijas tirgus likums"

http://www.likumi.lv/doc.php?id=108834 external

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu

http://www.em.gov.lv/images/modules/items/LexUriServ.pdf external

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007. – 2016. gadam

http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=55 external

Biogāzes ražošanas un izmantošanas attīstības programma 2007.-2011. gadam

http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/atjaunojamie_energoresursi/files/text/Darb_jomas/Biogazes_raz_un_izmant_att_pr_2007-2011.doc external

Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnes 2006.-2013.gadam (Vides pārskats)

http://www.vidm.gov.lv/files/text/Vides_parsk_AER_pamatnost.pdf external

Latvijas lauku attīstības programma 2007.-2013. gads

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/LAP__5_v_161109.pdf external

Enerģētikas likums

http://likumi.lv/doc.php?id=49833 external


CITA INFORMĀCIJA PAR LATVIJU

Latvijas enerģētika skaitļos

http://www.em.gov.lv/images/modules/items/Latvijas_energetika_skaitlos_2009_.pdf external

LR Ekonomikas ministrija par enerģētiku

http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=55 external

LR Vides ministrija par atjaunojamiem energoresursiem

http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/atjaunojamie_energoresursi/ external

LR vides ministrija un klimata pārmaiņu finansu instruments

http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/kpfi external

LR Zemkopības ministrija un lauku attīstība

http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=34 external

LR Zemkopības ministrija un lauksaimniecība

http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=33 external


NODERĪGAS SAITES

LR Ekonomikas ministrija

http://www.em.gov.lv/ external

LR Vides ministrija

http://www.vidm.gov.lv/ external

LR Zemkopības ministrija

http://www.zm.gov.lv/ external

LR Ministru kabinets

http://www.mk.gov.lv/ external

Lauku atbalsta dienests

http://www.lad.gov.lv/ external

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/jaunumi/ external

Eiropas direktīvu un citu dokumentu meklētājs

http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do external


INTERESANTI

Pētījums “Latvijas enerģētikas politika: ceļā uz ilgtspējīgu un caurspīdīgu enerģētikas sektoru"

http://www.slo.lv/uploads/Akcijas/JAUNUMI%202/energetikas_petijums_projekts_15122009.pdf external

Partneri


Pasākumi & semināri
Decembris, 2020
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Skatīt kalendāru »
Visas tiesības rezervētas ©LBA 2011
RAKSTIET MUMS
Melnie simboli
captcha image